052-2401988   info@shoonra.co.il
 
עברית English 

ניהול מצבי חירום ואסון

אסונות ומצבי חירום נגרמים באופן טבעי וגם כתוצאה ממעשה אנוש. דוגמאות למצבי חירום ואסון קיימות, לצערנו, למכביר: פיגועים, צונמי ביפן, שפעת החזירים, הוריקן קטרינה, קריסת מכרה בדרום אמריקה, רעידת אדמה בתורכיה ועוד. חלק מהאסונות ניתן לחיזוי, חלקם לא. אולם, התוצאות של אסונות אלה הן צפויות וניתנות לחיזוי. 

מסלול ההכשרה של שונרא כולל התייחסות לשלב החיזוי, ההכנה, המניעה, הטיפול במהלך האירוע והחזרה לשגרה, תוך הדגשת אופן ההתמודדות בכל שלב, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הארגונית-חברתית.

שונרא מציע לארגונים רפואיים תהליכי למידה והכשרה אפקטיביים ביותר לשם מקסום רמת המוכנות שלהם למצבי חירום ואסון. כל זאת על פי אמות מידה אוניברסאליות ובהתאמת התוכנית לצרכי הארגון ולאיום הספציפי.
ארגוניים רפואיים וחינוכיים נדרשים לשירות הציבור בעתות משבר ואסון והם הראשונים הנקראים לשירות. ארגוניים רפואיים מתפקדים במצבי אסון מכל הסוגים: אסונות טבע ובהם רעידות אדמה, שטפונות, התפרצויות תחלואה שונות ועוד, אסונות מעשה ידי אדם, בהם אירועי טרור ותאונות כולל אירועים קונבנציונליים ואסונות בלתי קונבנציונליים.בכל הארגונים האלה נדרשת רמה גבוהה של מוכנות, של תפקוד ושל ביצועים. 

כל הארגונים זקוקים להכנה לשעת חירום. במגזר הציבורי, במגזר הפרטי. עסקים גדולים ועסקים קטנים. כולם חייבים להערך לשעת חירום. שונרא מבצע הערכה של הסיכונים, הכנת תוכנית אסטרטגית, הדרכה וניהול בפועל של מצבי משבר ואסון. 

את התחום הזה מנהלים בשונרא ד"ר עודדה בנין-גורן, מומחית למצבי חירום ואסון, טראומה ומשברים בינלאומיים, מנהלת חטיבת הערכות לשעת חירום ורם נחמיה, מנכ"ל שונרא. 

מאמרים ופרסומים
 
 

לייבסיטי - בניית אתרים