החתימה הפסיכולוגית של העובד ושל הצוות


החתימה הפסיכולוגית של העובד ושל הצוות

מה יותר חשוב: הגדרת התפקיד של העובד או החתימה הפסיכולוגית שלו? הצרכים האישיים שלו או הגדרת התפקיד? לפעמים הגדרת התפקיד של עובד לא עולה בקנה אחד עם החתימה הפסיכולוגית האישית שלו. לפעמים הגדרת התפקיד שלו יוצרת את החתימה הפסיכולוגית שלו. על ההגיון שבפעולות הבלתי הגיונית של עובדים. הרצאה עשירה בסיפורים אמיתיים מהשטח.