הכנה למצבי אסון

ארגונים  נדרשים לשירות הציבור בעתות משבר ואסון והם הראשונים הנקראים לשירות. ארגוניים רפואיים מתפקדים במצבי אסון מכל הסוגים: אסונות טבע ובהם רעידות אדמה, שטפונות, התפרצויות תחלואה שונות ועוד, אסונות מעשה ידי אדם, בהם אירועי טרור ותאונות כולל אירועים קונבנציונליים ואסונות בלתי קונבנציונליים.בכל הארגונים האלה נדרשת רמה גבוהה של מוכנות, של תפקוד ושל ביצועים. 

כל הארגונים זקוקים להכנה לשעת חירום. במגזר הציבורי, במגזר הפרטי. עסקים גדולים ועסקים קטנים. כולם חייבים להערך לשעת חירום. שונרא מבצע הערכה של הסיכונים, הכנת תוכנית אסטרטגית, הדרכה וניהול בפועל של מצבי משבר ואסון. מסלול ההכשרה של שונרא כולל התייחסות לשלב החיזוי, ההכנה, המניעה, הטיפול במהלך האירוע והחזרה לשגרה, תוך הדגשת אופן ההתמודדות בכל שלב, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הארגונית-חברתית.

שונרא מציע לארגונים  תהליכי למידה והכשרה אפקטיביים ביותר לשם מקסום רמת המוכנות שלהם למצבי חירום ואסון. כל זאת על פי אמות מידה אוניברסאליות ובהתאמת התוכנית לצרכי הארגון ולאיום הספציפי.

 את התחום הזה מנהלים בשונרא מומחים בינלאומיים למצבי חירום ואסון, טראומה ומשברים בינלאומיים.