ליווי מנהלים

המנהלים המודרניים נדרשים נדרשים להפגין כישורים ומיומנויות במגוון תחומים, תוך שילוב בין המקצועיות והמומחיות שלהם בתוכן, הנרכשת לאורך שנים, ובין המקצועיות הניהולית שלהם. תפיסה זו עומדת בקנה אחד עם תפיסת הניהול המודרנית, לפיה ניהול הוא מומחיות בפני עצמה.

שונרא מהווה בית למנהלים והוא מספק להם את כל צרכי הניהול הארגוני, תוך הדגשת כישורי חשיבה והון אנושי ובהתייחסות כוללת לצרכים האסטרטגיים של הארגון ושל המנהל. שונרא מציע, בין היתר, תוכניות לפיתוח חשיבה ניהולית למנהלים, באופן פרטני או בקבוצות, תהליכי פיתוח ארגוניים בכל הרמות ובכל התכנים. תוכניות הלימודים של שונרא מותאמות לצרכים של כל לקוח, בהתאם למאפיינים האישיים והארגוניים בו. כל שירות שאתה רוצה או לערוך את אלה שכבר קיימים.